Xin cấp giấy phép lao động - Work Permit

Cấp giấy phép lao động do sang công ty mới làm cùng chức vụ

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động khi qua công ty mới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí công việc theo nghị định 152/2020 NĐ-CP mới nhất, cấp mới giấy phép lao động khi sang công ty mới làm việc, chuyển sang công ty mới có cần làm lại giấy phép lao động ? Thay đổi công ty có cần thay đổi giấy phép lao động ? Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động, thủ tục cấp lại giấy phép lao động, văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động

Mẫu số 05/PLI - Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 05/PLI - Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Danh sách bệnh viện khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động tại TP.Hồ Chí Minh

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám: - BV Nhân dân 115 - BV Trưng Vương - BV quận Thủ Đức - BVĐK Vạn Hạnh

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì, trình tư hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ, tài liệu, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam, Hợp pháp hóa lãnh sự bằng cấp ba, bằng đại học Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Cụ thể như sau: 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. 2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc. 3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng theo thông tư số 23/2017/TT - BLĐTBXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp, cấp lại giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến.

Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Các bệnh viện đủ điều kiện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động tại Hà Nội: Bệnh viện E; Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; Bệnh viện đa khoa Đức Giang; Bệnh viện đa khoa Đống Đa;

Danh mục 11 ngành dịch vụ được miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ cấp miễn giấy phép lao động Danh mục 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với WTO đối với người lao động nước ngoài là Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia như sau:

Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ cấp miễn giấy phép lao động Thông tư này áp dụng đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật), người sử dụng lao động nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thời hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thời hạn của giấy phép lao động (Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP) Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì sẽ được cấp lại.

Dịch vụ xin evisa nhanh 1 ngày lấy ngay
Tra cứu thị thực điện tử
Xin công văn nhập cảnh
Gia hạn visa Việt Nam
Dịch vụ chuyển đổi visa du lịch
Dịch vụ giấy phép lao động
Dịch vụ xin visa online lấy ngay 1 ngày
© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861