Xin cấp giấy phép lao động - Work Permit

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện

Trưởng văn phòng đại diện phải được công ty bổ nhiệm và phải có quyết định bổ nhiệm theo quy trình và thủ tục quy định. Trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài thì cần phải làm thủ tục xin cấp phép lao động theo quy định của Pháp luật Việt Nam 

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê người nước ngoài làm Giám đốc cho công ty. Để người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn điền mẫu số 07/PLI - Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo luật mới nhất 2020

Mẫu số 07 được sử dụng cho doanh nghiệp làm thủ tục Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Nghị định mới nhất 2020

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho Chủ Tịch công ty

Người nước ngoài được các doanh nghiệp tại Việt Nam thuê làm việc ở vị trí Nhà quản lý với chức danh là Chủ tịch công ty thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam

Hướng dẫn điền mẫu số 01 - Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài mới nhất

Mẫu 01 dùng để người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cục Việc Làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại các vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật cho các doanh nghiệp tại Bắc Ninh thời gian trên 03 tháng thì phải xin cấp phép lao động theo quy định của Việt Nam

Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động nhưng sắp hết hạn hoặc còn thời hạn nhưng bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các doanh nghiệp tại Việt Nam muốn thuê người nước ngoài vào làm việc trên 03 tháng thì phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài phải làm đúng công việc, vị trí và đúng doanh nghiệp đã được ghi trong giấy phép lao động

Những trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động

Những trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài không phải thực hiện việc xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau ✅ Vào Việt với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ ✅ Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật  

Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 159 Pasteur, Phường 6,Quận 3, TP.HCM Tel: (84-08) 3829 1302 Fax: (84-08) 3829 4032

Dịch vụ xin evisa nhanh 1 ngày lấy ngay
Tra cứu thị thực điện tử
Xin công văn nhập cảnh
Gia hạn visa Việt Nam
Dịch vụ chuyển đổi visa du lịch
Dịch vụ giấy phép lao động
Dịch vụ xin visa online lấy ngay 1 ngày
© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861