Cấp giấy phép lao động do sang công ty mới làm cùng chức vụ

Cập nhật:

Cấp giấy phép lao động do sang công ty mới làm cùng chức vụ

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động khi qua công ty mới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí công việc

Theo quy định của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, nếu có sự thay đổi về địa điểm làm việc sẽ phải cấp lại giấy phép lao động cho người lao động.

 Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

-  Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

-  Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

-  Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Địa điểm làm việc ghi trên giấy phép lao động là địa chỉ nơi người lao động nước ngoài làm việc. Thay đổi địa chỉ làm việc ghi trên giấy phép lao động là việc người lao động nước ngoài được cử, điều động hoặc biệt phái đến làm việc toàn bộ thời gian tại chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của người sử dụng lao động tại cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

= > Phải cấp lại giấy phép lao động, nên trường hợp người nước ngoài sang công ty mới làm việc nhưng vẫn giữ nguyên vị trí công việc sẽ phải làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động như bình thường.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (Mẫu số 11);

- 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);

- Giấy phép lao động (Bản gốc hoặc bản sao y chứng thực) Trường hợp GPLĐ bị mất phải có xác nhận của công an Xã/Phường nơi cư trú

- Công văn chấp thuận sử dụng lao động tại công ty mới  (theo mẫu số 01)

- Các giấy tờ liên quan đến người lao động: Các giấy tờ này phụ thuộc vào hình thức người lao động đến làm việc tại Việt Nam. Ví dụ người lao động làm việc tại Việt Nam với tư cách nhà quản lý sẽ phải có quyết định bổ nhiệm/ quyết định điều động nội bộ, thư xác nhận công việc.

Quý khách cần gia tư vấn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 03.861.89.861 để được tư vấn và hỗ trợ!