Thu tuc hop phap hoa lanh su bang dai hoc, kinh nghiem lam viec, giay to, tai lieu cho nguoi Han Quoc

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ, tài liệu cho người Hàn Quốc

✅ Hướng dẫn quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ cho người Hàn Quốc để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. ✅ Trong quá trình làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, một số giấy tờ mang ngôn ngữ nước ngoài như: Bằng đại học, xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc, giấy khám sức khỏe,..để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam thì cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, khi đó giấy tờ, tài liệu đó mới có thể sử dụng được để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam


Mot so truong hop can thu hoi the tam tru va mau cong van thu hoi the tam tru

Một số trường hợp cần thu hồi thẻ tạm trú và mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú

Công văn đề nghị thu hồi thẻ tạm trú của các tổ chức, cá nhân bao gồm các nội dung sau: – Thông tin về tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh cùng với lý do, mục đích bảo lãnh người nước ngoài trước đó – Thông tin về người lao động nước ngoài: Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số thẻ tạm trú, thời hạn thẻ tạm trú