Văn bản xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động là gì ?

Cập nhật:

Văn bản xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động là gì ?

Văn bản xác nhận là chuyên gia, kinh nghiệm làm việc là một trong những tài liệu cần thiết để xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí công việc là chuyên gia.

Trong văn bản này có ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí công việc mà người đó đã làm việc tại nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật lao động mới nhất

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn bản xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc là một trong các giấy tờ sau:

- Văn bản xác nhận là chuyên gia, kinh nghiệm làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài, bao gồm:Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; Thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Giấy tờ chứng minh theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và Xác nhận của cơ quan, tổ chức ở nước ngoài về việc người lao động có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

Lưu ý: Văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Một số lưu ý về Mẫu văn bản, giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài, kinh nghiệm làm việc

Giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài là văn bản quan trọng trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Giấy xác nhận chuyên gia có giá trị cao hơn văn bản xác nhận kinh nghiệm không thể thay thế được bằng đại học khi xin giấy phép lao động (theo luật mới quy định).

Như vậy, văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài không phải là giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, song nhiều người nhầm lẫn điều này. Chính vì vậy, xincapvisa sẽ chia sẻ các điều cần biết về mẫu văn bản, giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài để các bạn chuẩn bị đúng loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Việt Nam.

1. Quy định về chuyên gia theo nghị định 152/2020/NĐ-CP

Theo khoản 3, điều 3, nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 15/02/2020 thì chuyên gia nước ngoài được quy định là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

– Trường hợp 2: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam,

 

– Trường hợp 3: trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Cách chứng minh chuyên gia như thế nào?

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, người nước ngoài được chứng minh chuyên gia khi:

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam,

– Có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc giấy tờ tương đương…. và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty, doanh nghiệp ở nước ngoài cấp theo chuyên ngành được đào tạo.

3. Nội dung giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài, kinh nghiệm làm việc nước ngoài

Giấy xác nhận là chuyên gia do công ty, cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp. Nội dung mẫu giấy xác nhận là chuyên gia, kinh nghiệm làm việc gồm các thông tin sau:

– Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận.

– Thông tin chuyên gia: họ và tên, ngày – tháng – năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu và ngành nghề hay lĩnh vực của chuyên gia nước ngoài đã cống hiến, đóng góp, làm việc vì sự phát triển của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Có thể có thêm các thông tin sau:

+ Thời gian làm việc

+ Nội dung công việc phụ trách

+ Chức vụ, bộ phận công tác

– Thời gian cấp giấy xác nhận chuyên gia của công ty, doanh nghiệp nước ngoài

– Chữ ký, con dấu pháp lý của cơ quan, công ty, doanh nghiệp nước ngoài xác nhận.

4. Mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài mới nhất hiện nay

Giấy xác nhận chuyên gia có tên tiếng Anh là SPECIALIST CERTIFICATE. Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa đưa ra quy định cụ thể về mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên, trong quá trình xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động, chúng tôi nhận thấy:

– Về hình thức: Mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài do cơ quan, công ty, doanh nghiệp nước ngoài cấp, do đó nó thường được thể hiện bởi ngôn ngữ nước ngoài.

– Về nội dung giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài được nêu khái quát như ở mục trên.

5. Mục đích sử dụng văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài

Các văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài được sử dụng để xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, chứng minh đối tượng này làm việc đúng vị trí công việc là chuyên gia, có đầy đủ số kinh nghiệm và khả năng, phù hợp với vị trí, yêu cầu của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuê chuyên gia nước ngoài làm việc.

6. Làm sao để giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài được công nhận và sử dụng ở Việt Nam?

Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài (vì đây là văn bản do nước ngoài cấp) phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. Sau đó phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài

Giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài muốn công nhận và sử dụng ở Việt Nam phải tiến hành quy trình sau đây:

Hồ sơ ở nước ngoài => Công chứng ở nước ngoài => Cơ quan Bộ Ngoại Giao nước ngoài xác nhận => Hợp pháp hóa lãnh sự  => Dịch thuật, công chứng

Nếu giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài hiện đã qua Việt Nam muốn hợp pháp hóa lãnh sự thì văn bản này phải được cơ quan Bộ Ngoại giao nước ngoài xác nhận. Trường hợp chưa thực hiện đến bước cơ quan Bộ Ngoại giao nước ngoài xác nhận thì phải gửi quay lại nước ngoài xác nhận theo đúng quy trình.

Nếu các bạn đang có giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài trong tay, muốn thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng giấy tờ này ở Việt Nam, hoặc muốn xin cấp giấy phép lao động mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy gọi cho xincapvisa để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cũng như được dịch thuật, công chứng và rút ngắn quá trình có được kết quả giấy phép lao động, sớm được công nhận làm việc hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Tải mẫu xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài tại đây !!!