Văn bản xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động là gì ?

14/12/2021

Văn bản xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc khi xin giấy phép lao động là gì ?

Văn bản xác nhận là chuyên gia có thể được gọi là "Thư xác nhận kinh nghiệm làm việc" hoặc "Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc" là một trong những tài liệu cần thiết để xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với vị trí công việc là chuyên gia.

Trong văn bản này có ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí công việc và công ty mà người đó đã làm việc tại nước ngoài trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ sở pháp lý về xác nhận chuyên gia

- Bộ luật lao động mới nhất

- Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Căn cứ theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Chuyên gia là người lao động nước ngoài có các loại giấy tờ sau:

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương 
  • xác nhận của cơ quan, tổ chức ở nước ngoài về việc người lao động có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là gì ?

- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là văn bản do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài cấp về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc bao gồm:Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; Thông tin về người nước ngoài: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch và thời gian làm việc cũng như vị trí công tác của người nước ngoài

Lưu ý:

Vị trí công việc của chuyên gia trên giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc phải phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

Văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Một số lưu ý về Mẫu văn bản giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài, kinh nghiệm làm việc

Giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài là văn bản quan trọng trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Giấy xác nhận chuyên gia có giá trị cao hơn văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc tuy nhiên không thể thay thế được bằng đại học khi xin giấy phép lao động (theo luật mới quy định).

Như vậy, văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài không phải là giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, song có thể sử dụng thay thế lẫn nhau, tuy nhiên vẫn nhiều người nhầm lẫn về 02 loại giấy tờ này. Chính vì vậy, xincapvisa sẽ chia sẻ các điều cần biết về mẫu văn bản, giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài để các bạn chuẩn bị đúng loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động ở Việt Nam.

Quy định về chuyên gia theo nghị định 152/2020/NĐ-CP

Theo khoản 3, điều 3, nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 15/02/2020 thì chuyên gia nước ngoài được quy định là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

– Trường hợp 2: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam,

 – Trường hợp 3: Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cách chứng minh chuyên gia như thế nào?

Theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, người nước ngoài được chứng minh chuyên gia khi:

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam,

– Có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc giấy tờ tương đương…. và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty, doanh nghiệp ở nước ngoài cấp theo chuyên ngành được đào tạo.

Nội dung giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài, kinh nghiệm làm việc nước ngoài

Giấy xác nhận là chuyên gia do công ty, cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp. Nội dung mẫu giấy xác nhận là chuyên gia, kinh nghiệm làm việc gồm các thông tin sau:

– Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận.

– Thông tin chuyên gia: họ và tên, ngày – tháng – năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu và ngành nghề hay lĩnh vực của chuyên gia nước ngoài đã cống hiến, đóng góp, làm việc vì sự phát triển của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Có thể có thêm các thông tin sau:

  • Thời gian làm việc
  • Chức vụ, bộ phận công tác

– Thời gian cấp giấy xác nhận chuyên gia của công ty, doanh nghiệp nước ngoài

– Chữ ký, con dấu pháp lý của cơ quan, công ty, doanh nghiệp nước ngoài xác nhận.

Mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài mới nhất hiện nay

Giấy xác nhận chuyên gia có tên tiếng Anh là SPECIALIST CERTIFICATE. Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa đưa ra quy định cụ thể về mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài, tuy nhiên, trong quá trình xử lý hồ sơ làm giấy phép lao động, chúng tôi nhận thấy:

– Về hình thức: Mẫu giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài do cơ quan, công ty, doanh nghiệp nước ngoài cấp, do đó nó thường được thể hiện bởi ngôn ngữ nước ngoài.

– Về nội dung giấy xác nhận chuyên gia nước ngoài được nêu khái quát như ở mục trên.

Mục đích sử dụng văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài

Các văn bản xác nhận chuyên gia nước ngoài được sử dụng để xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia, chứng minh đối tượng này làm việc đúng vị trí công việc là chuyên gia, có đầy đủ số kinh nghiệm và khả năng, phù hợp với vị trí, yêu cầu của công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuê chuyên gia nước ngoài làm việc.

Làm sao để giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài được công nhận và sử dụng ở Việt Nam?

Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nước ngoài (vì đây là văn bản do nước ngoài cấp) phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật. Sau đó phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài

Giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài muốn công nhận và sử dụng ở Việt Nam phải tiến hành quy trình sau đây:

Văn bản ở nước ngoài => Công chứng tại văn phòng luật sư ở nước ngoài => Cơ quan Bộ Ngoại Giao nước ngoài xác nhận => Hợp pháp hóa lãnh sự  => Dịch thuật, công chứng

Nếu giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài hiện đã qua Việt Nam muốn hợp pháp hóa lãnh sự thì văn bản này phải được cơ quan Bộ Ngoại giao nước ngoài xác nhận. Trường hợp chưa thực hiện đến bước cơ quan Bộ Ngoại giao nước ngoài xác nhận thì phải gửi quay lại nước ngoài xác nhận theo đúng quy trình.

Nếu các bạn đang có giấy xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài trong tay, muốn thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng giấy tờ này ở Việt Nam, hoặc muốn xin cấp giấy phép lao động mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy gọi cho xincapvisa để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cũng như được dịch thuật, công chứng và rút ngắn quá trình có được kết quả giấy phép lao động, sớm được công nhận làm việc hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem mẫu xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc nước ngoài tại đây !!!

Cùng danh mục

Dịch vụ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nhiều tỉnh thành trong cả nước (bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, Bình Dương …)

08 Điểm mới quan trọng nhất về Thủ tục cấp Giấy phép lao động 2021

Bộ Luật Lao động 2019 đã thay đổi rất nhiều quy định về lao động, trong đó có lao động nước ngoài. Hướng dẫn thi hành một số quy định về lao động nước ngoài là Nghị định 152/2020, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021. Dưới đây, sẽ là tổng hợp một số điểm thay đổi quan trọng.

Hướng dẫn xin giấy Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp nơi người nước ngoài làm việc sẽ làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Thời hạn xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm

Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài theo luật mới

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: Đối với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị và nộp các hồ sơ sau: - Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 01 -  Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của doanh nghiệp. Người nước ngoài được doanh nghiệp thuê làm nhà quản lý phải xin cấp phép lao động theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật người nước ngoài được định nghĩa là người nước ngoài được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo ở nước ngoài.

© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861