Xin cấp giấy phép lao động - Work Permit

Đăng ký giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài trực tiếp và qua mạng

Trong thời hạn không quá 8h làm việc kể từ khi nhận được bản gốc , người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính => Công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

Hướng dẫn điền mẫu số 02/PLI - Nghị định 152/2020

Mẫu số 02 - Giải trình nhu cầu thay đổi sử dụng người lao động nước ngoài được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020

Hướng dẫn xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng phòng người nước ngoài

Với chức danh công việc là Trưởng phòng, khi xin giấy phép lao động người nước ngoài được xếp vào vị trí công việc là chuyên gia. Người nước ngoài phải làm đúng vị trí công việc và doanh nghiệp ghi trong giấy phép lao động được cấp, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng phòng người nước ngoài.

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Chuyên gia Marketing

Chuyên gia Marketing là những người được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Marketing cụ thể, có kinh nghiệm thực hành công việc và kỹ năng thực tiễn, lý luận, hiểu biết tốt về chuyên môn Marketing, làm việc cho các công ty có ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn điền mẫu số 09/PLI - Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhât

Mẫu số 09 được sử dụng cho doanh nghiệp làm thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động có xác nhận của đại diện doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được cấp giấy phép lao động nhưng sắp hết hạn hoặc còn thời hạn nhưng bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép lao động theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Các doanh nghiệp tại Bắc Giang thuê người nước ngoài làm việc tại các vị trí Nhà quản lý, Giám đốc điều hành, Chuyên gia và Lao động kỹ thuật cần phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Giám đốc điều hành

Nếu Giám đốc điều hành của doanh nghiệp là người nước ngoài thì doanh nghiệp phải làm thủ tục xin cấp phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Phó giám đốc

Các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể thuê người nước ngoài làm Phó giám đốc cho công ty. Theo quy định của Việt Nam thì người nước ngoài được thuê vào làm việc tại các doanh nghiệp ở Việt Nam phải xin cấp phép lao động theo quy định hiện hành

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Tổng Giám đốc

Người nước ngoài làm ở vị trí Tổng giám đốc cho các doanh nghiệp tại Việt Nam mà không phải nhà đầu tư, thành viên góp vốn hay cổ đông mà chỉ là người do doanh nghiệp thuê làm Tổng giám đốc thì cần phải xin cấp phép lao động để được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Dịch vụ xin evisa nhanh 1 ngày lấy ngay
Tra cứu thị thực điện tử
Xin công văn nhập cảnh
Gia hạn visa Việt Nam
Dịch vụ chuyển đổi visa du lịch
Dịch vụ giấy phép lao động
Dịch vụ xin visa online lấy ngay 1 ngày
© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861