Xin cấp giấy phép lao động (Work Permit)

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ, tài liệu cho người Hàn Quốc

✅ Hướng dẫn quy trình hợp pháp hóa lãnh sự bằng đại học, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ cho người Hàn Quốc để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

✅ Trong quá trình làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, một số giấy tờ mang ngôn ngữ nước ngoài như: Bằng đại học, xác nhận chuyên gia, kinh nghiệm làm việc, giấy khám sức khỏe,..để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam thì cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, khi đó giấy tờ, tài liệu đó mới có thể sử dụng được để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam


Mẫu công văn thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài chấm dứt làm việc tại công ty ở Việt Nam

✅ Kính gửi cơ quan cấp giấy phép lao động (Sở Lao động hoặc Ban Quản lý….)

✅ Thông tin doanh nghiệp: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế…..

✅ Lý do của công văn trả giấy phép lao động, chẳng hạn: kết thúc hợp đồng lao động,….

Tải mẫu tại đây


Văn bản xác nhận chuyên gia khi xin giấy phép lao động là gì ?

Tải mẫu xác nhận chuyên gia tại đây: Xác nhận chuyên gia 


Cấp giấy phép lao động do sang công ty mới làm cùng chức vụ

Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động khi qua công ty mới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí công việc


Cách điền mẫu số 5 xin xác nhận miễn giấy phép lao động

Mẫu số 5 - Tờ khai, đơn xin xác nhận miễn giấy phép lao động

Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH là mẫu văn bản mới nhất không thể thiếu trong hồ sơ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay miễn giấy phép lao động. Mẫu văn bản này do Bộ Lao Động Thương binh và xã hội ban hành kèm theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018. 


Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động tại TP.Hồ Chí Minh

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám:

- BV Nhân dân 115

- BV Trưng Vương

- BV quận Thủ Đức

- BVĐK Vạn Hạnh


Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

- 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu quy định

- Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp

- 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện


Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cụ thể như sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.


Các biểu mẫu, tờ khai, đơn đề nghị liên quan đến việc xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu số 1: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của công ty, tổ chức

Mẫu số 2: Đơn, công văn  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Mẫu số 4: Văn bản đề nghị của nhà thầu tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.


Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng theo thông tư số 23/2017/TT - BLĐTBXH

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp, cấp lại giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử của dịch vụ công trực tuyến.