Danh sách bệnh viện khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động tại TP.Hồ Chí Minh

Cập nhật:

Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động tại TP.Hồ Chí Minh

Theo công văn số 143/KCB – PHCN & GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định.

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám:

- BV Nhân dân 115

- BV Trưng Vương

- BV quận Thủ Đức

- BVĐK Vạn Hạnh

- BVĐK An Sinh

- PKĐK Phước An-CN3

- BV Chợ Rẫy

- BV FV

- PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn

Ngoài ra, tại công văn số 1350/KCB – PHCN & GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ y tế ban hành có bổ sung thêm các bệnh viện sau:

- Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

- Bệnh viện Đa khoa Bưu điện

- Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Danh sách bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động tại Hà Nội

                - Danh sách bênh viện, phòng khám đủ điều kiện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài