08 Điểm mới quan trọng nhất về Thủ tục cấp Giấy phép lao động 2021

09/03/2022

Các điểm mới quan trọng nhất về Thủ tục cấp Giấy phép lao động 2021


Thủ tục cấp giấy phép lao động 2021 cho người nước ngoài sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam sẽ được Miễn Giấy phép lao động; Người nước ngoài đầu tư góp vốn từ 3 tỉ trở lên mới được Miễn GPLĐ…

Bộ Luật Lao động 2019 đã thay đổi rất nhiều quy định về lao động, trong đó có lao động nước ngoài. Hướng dẫn thi hành một số quy định về lao động nước ngoài là Nghị định 152/2020, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021. Dưới đây, sẽ là tổng hợp một số điểm thay đổi quan trọng.

08 Điểm mới trong thủ tục cấp Giấy phép lao động 2021


1. Chứng minh là Chuyên gia

Không còn giấy tờ gọi là ” Xác nhận chuyên gia” nữa. Thay vào đó, để chứng minh là chuyên gia thì cần là một trong 2 trường hợp sau:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Lưu ý kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và công việc phải phù hợp với nhau.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

2. Chứng minh là Lao động kỹ thuật

a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Trong đó điểm b ở trên là quy định mới.

3. Đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Miễn Giấy phép lao động)

Đối tượng được miễn cấp GPLĐ đã có sự thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt là các đối tượng:

a. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

b. Là Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

c. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

d. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

4. Không cần xin xác nhận miễn Giấy phép lao động cho một số đối tượng

Đó là quy định tại Khoản 2, Điều 8 của NĐ 152. Theo đó, có một số đối tượng không thuộc diện cấp GPLĐ không cần phải xin xác nhận miễn như trước.

Đáng chú ý là các đối tượng:

a. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

b. Là Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

c. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam…

Thay vào đó, chỉ cần báo cáo với Bộ hoặc Sở LĐ-TBXH nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc

5. Thủ tục xác nhận miễn Giấy phép lao động

Đáng chú ý trong thủ tục này là các giấy tờ nước ngoài không được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nữa. Đây là quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 8 trong NĐ 152/2020:

e) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c và đ khoản này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực. Trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe 

- Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

6. Các Form mẫu thủ tục có sự thay đổi hoàn toàn

Kể từ ngày NĐ 152 có hiệu lực, thì các Mẫu đơn như mẫu số 1, mẫu số 2 … sẽ có sự thay đổi. Doanh nghiệp chú ý sử dụng đúng các mẫu đơn khi thực hiện thủ tục giấy phép lao động 2021.

7. Thời gian nộp hồ sơ xin giấy phép có thay đổi

– Đối với hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ:

Nộp hồ sơ trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc (thay vì 7 ngày “làm việc” như trước). Thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước là 5 ngày làm việc. (Thay vì 3 ngày như trước)

– Đối vời hồ sơ cấp Giấy phép lao động

Nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày kẻ từ ngày dự kiến làm việc (thay vì 15 ngày “làm việc” như trước).

8. Cấp lại Giấy phép lao động

Điều 12. NĐ 152/2020 quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

a. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

b. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

c. Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Và thời hạn của GPLĐ đươc cấp lại là thời hạn còn lại của GPLĐ cũ.

Thực sự là rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Gia hạn giấy phép lao động

Đây là một quy định hoàn toàn mới và rất quan trọng trong thủ tục cấp giấy phép lao động 2021. Cụm từ gia hạn Giấy phép lao động đã được sử dụng từ lâu nhưng thực sự đến nay mới được hợp pháp hóa.

GPLĐ chỉ được gia hạn trong trường hợp “Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.” Trước đây thì trường hợp này được quy định là cấp lại GPLĐ.

Điều 19 của NĐ 152 cũng quy định, chỉ được gia hạn GPLĐ 1 lần.

Tin liên quan: Luật về Thủ tục cấp giấy phép lao động 2021

Cùng danh mục

Dịch vụ Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại nhiều tỉnh thành trong cả nước (bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Đồng Nai, Bình Dương …)

Hướng dẫn xin giấy Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp nơi người nước ngoài làm việc sẽ làm thủ tục xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Thời hạn xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không quá 02 năm

Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài theo luật mới

Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau: Đối với doanh nghiệp lần đầu giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cần chuẩn bị và nộp các hồ sơ sau: - Doanh nghiệp lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu số 01 -  Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của doanh nghiệp. Người nước ngoài được doanh nghiệp thuê làm nhà quản lý phải xin cấp phép lao động theo quy định

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật người nước ngoài được định nghĩa là người nước ngoài được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo ở nước ngoài.

Các biểu mẫu, tờ khai, về việc xin cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu số 1: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của công ty, tổ chức Mẫu số 2: Đơn, công văn  giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861