Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật:

Điều kiện xin cấp giấy phép lao động được quy định tại điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động. Theo đó người nước ngoài cần đáp ứng những yêu cầu gì về trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe? Hãy cùng xincapvisa tìm hiểu về thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài chỉ được xem xét cấp giấy phép lao động để làm việc tại Việt Nam khi đảm bảo

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Người nước ngoài chỉ được quyền xin giấy phép lao động khi có đầy đủ nhận thức về hành vi theo bộ luật dân sự 2015.

2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

- Người nước ngoài cung cấp giấy khám sức khỏe trong 06 tháng gần nhất, phiếu khám sức khỏe luôn có nội dung kết luận của Bác sỹ dựa trên các thông tin xét nghiệm về việc người nước ngoài có đủ sức khỏe để làm việc hay không. Thông thường các bệnh phổ biến như viêm gan B,... đều là danh sách bệnh chứng tỏ người nước ngoài không đủ sức khỏe để làm việc tại Việt Nam.

3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Người nước ngoài có Bản hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ để chứng minh cho trường hợp của mình. Cụ thể

- Đối với vai trò nhà quản lý, giám đốc điều hành chỉ yêu cầu cung cấp xác nhận kinh nghiệm của người nước ngoài với công việc tương ứng.

- Các loại công việc còn lại sẽ phải cung cấp đồng thời bằng đại học và xác nhận kinh nghiệm.

4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

- Người nước ngoài phải chứng minh việc không vi phạm pháp luật hình sự tại nước sở tại, tại Việt Nam thông qua việc cung cấp phiếu lý lịch tư pháp trong 06 tháng gần nhất. Tùy theo thời gian người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam mà xác định phiếu lý lịch tư pháp đó xin trực tiếp tại Việt Nam hay xin ở nước ngoài. Lưu ý tài liệu tại nước ngoài luôn phải hợp pháp hóa lãnh sự mới được sử dụng tại Việt Nam.

5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.