Các biểu mẫu xin cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

07/05/2022

Hệ thống biểu mẫu, giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam

STT

Biểu mẫu xuất nhập cảnh

1

Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam (Mẫu NA1)

2

Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (Mẫu NA2)

3

Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (Mẫu NA3)

4

Phiếu yêu cầu điện báo (Mẫu NA4)

5

Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (Mẫu NA5) - Gia hạn visa Việt Nam

6

Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA6)

7

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (Mẫu NA7)

8

Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8)

9

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (Mẫu NA9)

10

Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (Mẫu NA10)

11

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (Mẫu NA11)

12

Đơn xin thường trú (Mẫu NA12)

13

Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (Mẫu NA13)

14

Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (Mẫu NA14)

15

Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (Mẫu NA15)

16

Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (Mẫu NA16)

17

Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (Mẫu NA17)

18

Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (Mẫu NA18)

19

Tờ khai xin cấp miễn thị thực 05 năm cho người nước ngoài (Mẫu NA19)

 

Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

1. Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB1)

2. Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh ( NB2)

3. Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3)

4. Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho khách (NB4)

5. Công văn trả lời nhân sự người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NB5)

6. Giấy báo tin về việc người nước ngoài xin thường trú (NB6)

7. Giấy biên nhận hồ sơ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (NB7)

Xem chi tiết tại đây !!!

Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú Việt Nam

1. Thị thực dán (NC1)

2. Thị thực rời (NC2)

3.Thẻ tạm trú loại dán (NC3A)

4. Thẻ tạm trú loại rời (NC3B, NC3C)

5. Giấy miễn thị thực loại dán (NC4)

6. Giấy miễn thị thực loại rời (NC5)

7. Dấu kiểm chứng nhập cảnh, xuất cảnh (NC6)

8. Dấu chứng nhận tạm trú (NC7)

9. Dấu gia hạn tạm trú (NC8)

10. Thẻ thường trú (NC9)

11. Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NC10)

12. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh/buộc xuất cảnh/chưa cho nhập cảnh (NC11)

13. Quyết định buộc xuất cảnh (NC12)

Xem chi tiết tại đây !!!

Mọi thắc mắc về thủ tục cấp visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam vui lòng liên hệ: 03.861.89.861 để đươc tư vấn miễn phí !!!

Cùng danh mục

Mẫu NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú

Mẫu NA5 được dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam. Mẫu NA5 được dùng khi visa hiện tại của người nước ngoài sắp hết thời hạn mà người nước ngoài muốn gia hạn visa để có thể ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa