Hồ sơ, biểu mẫu visa thị thực

Tải mẫu giấy phép lao động theo Luật lao động mới nhất

Mẫu số 12: Giấy phép lao động


Mẫu số 15: Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mới nhất

Mẫu số 15: Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mới nhất


Mẫu số 08: Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài mới nhất 2020

Mẫu số 08: Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài mới nhất 2020


Mẫu số 06: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam mới nhất

Mẫu số 06: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam mới nhất


Mẫu số 03: Công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03: Công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài


Hướng dẫn điền mẫu số 01 đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

Thực hiện khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.


Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp xin visa là gì ?

Khi lần đầu doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu phải đăng ký hồ sơ pháp nhân tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức lần đầu đăng ký với Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh bao gồm:


Mẫu X01 - Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam

Mẫu/Form X01. Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA ... TỜ KHAI. (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong 


Hướng dẫn điền mẫu NA18 - Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Khai báo tạm trú danh sách người nước ngoài


Hướng dẫn điền Mẫu NA9 - Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực

Mẫu NA9 là tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam có đầy đủ giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn thị thực