Hồ sơ - Biểu mẫu

Mẫu NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú

Mẫu NA5 được dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam. Mẫu NA5 được dùng khi visa hiện tại của người nước ngoài sắp hết thời hạn mà người nước ngoài muốn gia hạn visa để có thể ở lại Việt Nam thêm một thời gian nữa


Các biểu mẫu xin cấp thị thực, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu xuất nhập cảnh: Tờ khai, biểu mẫu xin visa, thẻ tạm trú, Hệ thống biểu mẫu, giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam 


Tải mẫu giấy phép lao động theo Luật lao động mới nhất

Mẫu số 12: Giấy phép lao động


Mẫu số 15: Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mới nhất

Mẫu số 15: Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, không cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động mới nhất


Mẫu số 08: Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài mới nhất 2020

Mẫu số 08: Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài mới nhất 2020


Mẫu số 06: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam mới nhất

Mẫu số 06: Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam mới nhất


Mẫu số 03: Công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03: Công văn chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài


Hướng dẫn điền mẫu số 01 đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

Thực hiện khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.


Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp xin visa là gì ?

Khi lần đầu doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức yêu cầu phải đăng ký hồ sơ pháp nhân tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức lần đầu đăng ký với Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh bao gồm:


Mẫu X01 - Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam

Mẫu/Form X01. Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCA ... TỜ KHAI. (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong