Hướng dẫn điền mẫu NA13 - Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Mẫu NA 13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài ở Việt Namban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 của Bộ công an

Mẫu NA13 Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

 

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)