Hướng dẫn điền mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Cập nhật:

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA 14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 (Dowload)

 

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)