Hướng dẫn điền mẫu NA3 - ĐƠn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài

Cập nhật:

Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Mẫu NA3 ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. 

Mẫu NA3 là mẫu dùng cho cá nhân là công dân Việt Nam bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Mẫu NA3 cần có xác nhận của công an phường, xã, thị trấn nơi người bảo lãnh có địa chỉ thường trú.

Chúng tôi xin hướng dẫn điền thông tin một số mục cần thiết như sau:

(1) Dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú/thẻ tạm trú tại Việt Nam mời, bảo lãnh thân nhân nhập cảnh; nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

(2) Kèm bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú;

(3) Công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài có thẻ tạm trú ghi địa chỉ tạm trú.

(4) Kèm bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân theo quy định.

(5) Trường hợp công dân Việt Nam, người nước. ngoài có thẻ thường trú, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai tại Mục I.

Trường hợp người nước ngoài có thẻ tạm trú thì thủ. trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó xác nhận các điểm khai tại Mục I.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!