Luật xuất nhập cảnh

NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2015/NĐ-CP VỀ MIỄN THỊ THỰC VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIỀU

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP của Chính phủ về miễn thị thực visa ban hành ngày 24/9/2015 có hiệu lực từ ngày 15/11/2015 : Quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam


Thông tư 53/2016/TT-BCA Quy định cách thực hiện khai báo, thông tin tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 53/2016/TT-BCA ban hành ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Truy cập Trang thông tin điện tử để nhận tài khoản khai báo

Người khai báo tạm trú truy cập Trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt cơ sở lưu trú 


NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Đối tượng áp dụng là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:

Thực hiện hợp đồng lao động

Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật,..


Thông tư 31/2015/TT-BCA Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước

Thông tư 31/2015/TT-BCA ban hành ngày 06/07/2015

Hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản đề nghị cấp thị thực theo mẫu do Bộ Công an ban hành tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 


Nghị quyết 79/NQ-CP - Quy định danh sách cấp visa điện tử cho công dân 80 nước và danh sách các cửa khẩu được phép cho người nước ngoài nhập cảnh

Nghị quyết 79/NQ-CP ban hành ngày 25/05/2020

Về việc cấp visa điện tử cho công dân 80 nước có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020

Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử gồm: 8 cửa khẩu hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển


Nghị quyết 80/NQ-CP - Quy định về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 80/NQ-CP ban hành ngày 25/05/2020

Quy định về việc miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


Nghị định 07/2017/NĐ-CP - Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ban hành ngày 25/01/2017

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài như sau:


Bộ Luật Lao động mới nhất 01/01/2021 - Số 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019

Bộ Luât Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13


Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử


Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam