Nghị định 07/2017/NĐ-CP - Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Cập nhật:

Nghị định 07/2017/NĐ-CP ban hành 25/01/2017

Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Nghị định này quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Đôi tượng áp dụng: người nước ngoài là công dân của các nước thuộc danh sách được thí điểm cấp thị thực điện tử quy định và cơ quan tổ chức có liên quan

Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài như sau:

Người nước ngoài truy cập Trang thông tin cấp thị thực để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và hộ chiếu theo Mẫu số 01. Sau đó nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết và trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử

Trường hợp được cấp thị thực điện tử thì người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực điện tử theo Mẫu số 02 tại Phục lục Nghị định này