Hướng dẫn điền mẫu số 01 đề nghị cấp thị thực điện tử Việt Nam

Cập nhật:

Thực hiện khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Vui lòng tải tại đây !!!