Mẫu số 01 đơn, công văn giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Nghị định 152/2020 mới nhất

Cập nhật:

Mẫu số 1: Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức 

Doanh nghiệp/ tổ chức thực hiện mẫu số 01 Nghị định 152/2020 phải điền đầy đủ các thông tin:

– Tên doanh nghiệp/tổ chức: In hoa

– Cho số văn bản

– Ngày tháng năm thực hiện mẫu văn bản

– Tại mục “Kính gửi”, điền tên cơ quan tiếp nhận văn bản

– Điền đầy đủ các thông tin tại vị trí công việc, cụ thể:

+ Vị trí công việc (lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật).

+ Chức danh công việc: (do doanh nghiệp/tổ chức tự kê khai, ví dụ: kế toán, giám sát công trình…)

+ Số lượng (người):

+ Thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm):

+ Địa điểm làm việc (dự kiến):

+ Hình thức làm việc (nêu rõ thuộc hình thức nào quy định):

+ Lý do sử dụng người lao động nước ngoài (tình hình sử dụng lao động nước ngoài hiện nay (nếu có), yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm của người nước ngoài, lý do không tuyển được người Việt Nam vào vị trí dự kiến sử dụng lao động nước ngoài…)

 

– Tại mục “Đề nghị” xem xet, thẩm định và chấp thuận, điền tên cơ quan tiếp nhận văn bản

 

– Cuối cùng là đại diện doanh nghiệp/tổ chức ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào văn bản.

 

* Sau khi hoàn chỉnh mẫu số 1, doanh nghiệp/ tổ chức cần gửi văn bản này đến Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố. Và tùy theo từng địa phương, phạm vi (trong khu công nghiệp/ ngoài khu công nghiệp…) mà doanh nghiệp/ tổ chức sẽ gửi văn bản đến Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh thành phố hoặc đến cơ quan/bộ phận chức năng khác do chính quyền địa phương ủy quyền/ phân công trách nhiệm giải quyết thủ tục.

 

Tải mẫu số 01: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài tại đây !!!