Thủ tục thu hồi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật:

THU HỒI THẺ TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 thì người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh. Trong trường hợp có hành vi vi phạm thì sẽ bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Luật này.

- Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc nhưng chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn mà thẻ tạm trú vẫn còn giá trị thì sẽ bị thu hồi, hủy bỏ thẻ tạm trú.

- Về trách nhiệm của công ty sử dụng lao động là người nước ngoài: Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động phải thông qua công ty mà họ sẽ làm việc làm thủ tục mời, bảo lãnh nhập cảnh.

- Căn cứ theo quy định tại Điều 45 Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 thì:

Điều 45. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh"

e) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh”.

Như vậy, có thể thấy trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo HĐLĐ và đã được cấp thẻ tạm trú nhưng nay chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn thì công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc không còn nhu cầu bảo lãnh người nước ngoài trong thời gian họ tạm trú tại Việt Nam.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng thu hồi thẻ tạm trú của người lao động để nộp lại cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và xin cấp visa 15 ngày để người lao động có thời gian chuẩn bị xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Xem chi tiết: Mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú

Đối với trường hợp người lao động nước ngoài xin nghỉ việc trước kỳ hạn

Trường hợp: Người lao động nước ngoài đã đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động trước kỳ hạn và được công ty cho phép thì cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của người lao động nước ngoài bao gồm bản gốc thẻ tạm trú

Bước 2: Doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài phối hợp với Cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài và gửi công văn đề nghị xuất cảnh người lao động nước ngoài ra khỏi Việt Nam khi chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp: Người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú đang còn thời hạn sử dụng nhưng tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hoặc hết hạn hợp đồng lao động nhưng chưa gia hạn thêm thì công ty đó có quyền làm văn bản thông báo cho Cơ quan nhập cảnh của Việt Nam về việc thu hồi thẻ tạm trú cho người nước ngoài đồng thời tiến hành thủ tục hủy thẻ tạm trú còn thời hạn của người đó do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tự ý nghỉ việc.

- Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm gửi công văn đề nghị người lao động xuất cảnh khỏi Việt Nam đồng thời gửi kèm theo thẻ tạm trú gốc của người nước ngoài.

- Tuy vấn đề này luật pháp Việt Nam cũng chưa quy định cụ thể doanh nghiệp phải làm thế nào trong trường hợp này và trong Nghị định 95/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội cũng chưa có chế tài xử lý đối với trường hợp này, có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động nước ngoài sẽ không bị xử phạt về hành vi này, nhưng công ty vẫn cần được định hướng về mặt hồ sơ và giấy tờ để hoàn tất thủ tục đối với người lao động nước ngoài.

Đối với trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người người lao động nước ngoài

- Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của người lao động, liên hệ với Cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục thu hồi thẻ tạm trú và đề nghị cấp visa cho họ 15 ngày để người lao động có thời gian chuẩn bị xuất cảnh khỏi Việt Nam hoặc tiến hành thủ tục gia hạn thẻ tạm trú trong trường hợp người lao động nước ngoài muốn chuyển sang một công việc khác tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp visa 15 ngày cho người nước ngoài như sau:

- Hồ sơ pháp nhân của Công ty: Đăng ký kinh doanh công ty bản sao y công chứng, giấy chứng nhận mẫu dấu bản sao y công chứng.

- Mẫu đơn xin gia hạn tạm trú cho người nước ngoài theo mẫu quy định (mẫu NA5)

- Hộ chiếu của người nước ngoài (bản gốc).

- Thẻ tạm trú của người nước ngoài (bản gốc).

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Cục quản lý Xuất nhập cảnh

+) Cục quản lý xuất nhập cảnh TP. Hồ Chí Minh

+) Cục quản lý xuất nhập cảnh TP. Hà Nội

- Phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi công ty có trụ sở đăng ký kinh doanh

Trên đây là hướng dẫn thủ tục thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài. Nếu bạn đang có thắc mắc gì về các vấn đề liên quan đến thẻ tạm trú, giấy phép lao động, visa nhập cảnh, lý lịch tư pháp,... vui lòng liên hệ với xincapvisa để được tư vấn hoàn toàn miễn phí và chính xác nhất.