Thẻ tạm trú - Vietnam Temporary Resident card

Thủ tục thu hồi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bạn cần giải đáp các thắc mắc về thủ tục thu hồi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 03.861.89.861

Hồ sơ trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thủ tục hủy thẻ tạm trú cho người nước ngoài, mẫu công văn đề nghị hủy thẻ tạm trú


Một số trường hợp cần thu hồi thẻ tạm trú và mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú

Công văn đề nghị thu hồi thẻ tạm trú của các tổ chức, cá nhân bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin về tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh cùng với lý do, mục đích bảo lãnh người nước ngoài trước đó

– Thông tin về người lao động nước ngoài: Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số thẻ tạm trú, thời hạn thẻ tạm trú


Những trường hợp người nước ngoài được xem xét cho thường trú

- Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

- Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.


Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện chung về việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài:

Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn hạn sử dụng tối thiểu là 13 tháng (Trong trường hợp hộ chiếu còn hạn 13 tháng thì Cơ quan xuất nhập cảnh sẽ cấp thẻ tạm trú với thời hạn tối đa là 12 tháng).

 


Người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam

Đối với công ty TNHH: Hồ sơ gồm 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Điều lệ công ty.

 


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trẻ em nước ngoài có bố hoặc mẹ là người Việt Nam

Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho trẻ em người nước ngoài có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam được quy định như thế nào?

- Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng


Thủ tục cấp lại thẻ tạm trú do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

Hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú bị mất bao gồm những giấy tờ như sau:

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh.

- Đơn xác nhận của công an địa phương về trình báo mất thẻ tạm trú


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Hộ chiếu và thẻ tạm trú của người bảo lãnh (Trong trường hợp đã được cấp thẻ tạm trú)

Mẫu NA16, Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC 

Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài.

Đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài chuyển công ty làm việc

Công ty thu hồi lại giấy phép lao động, nộp công văn xin trả lại cho cơ quan cấp phép

Công ty thu hồi lại thẻ tạm trú, nộp công văn xin trả lại và xin visa ngắn hạn cho người nước ngoài tại cơ quan xuất nhập cảnh