Một số trường hợp cần thu hồi thẻ tạm trú và mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú

Cập nhật:

Một số trường hợp cần thu hồi thẻ tạm trú và mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú

Trường hợp 1:

- Trung tâm anh ngữ của tôi có tuyển giáo viên tiếng Anh là ngưới nước ngoài và đã xin thẻ tạm trú cho họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã hoàn thành xong công việc trước thời hạn của hợp đồng. Vậy khi người nước ngoài nghỉ việc chúng tôi có cần làm thủ tục trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài này hay không ?

Chuyên viên tư vấn: Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc và được cấp thẻ tạm trú dưới sự bảo lãnh của công ty bạn nên bạn phải có trách nhiệm trong việc này. Tại Khoản 2 Điều 45 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh như sau:

“2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có các trách nhiệm sau đây:

a) Làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú theo quy định của Luật này;

b) Hướng dẫn, giải thích cho người nước ngoài chấp hành quy định của pháp luật và tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam;

c) Thực hiện trách nhiệm bảo lãnh theo quy định của pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người nước ngoài đã mời, bảo lãnh;

d) Phối hợp với cơ quan chức năng về quản lý hoạt động của người nước ngoài theo đúng mục đích nhập cảnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài;

đ) Làm thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, nghề, lĩnh vực quy định phải xin phép trước khi mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực đó;

e) Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về việc người nước ngoài được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú còn thời hạn nhưng không còn nhu cầu bảo lãnh trong thời gian tạm trú tại Việt Nam và phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu người nước ngoài xuất cảnh.”

Với quy định này, cụ thể tại điểm e thì khi người nước ngoài nghĩ việc bạn phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh về thẻ tạm trú đó còn thời hạn và bạn đã không có nhu cầu bão lãnh nữa và yêu cầu thu hồi thẻ tạm trú. Công văn đề nghị thu hồi thẻ tạm trú của các tổ chức, cá nhân bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin về tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh cùng với lý do, mục đích bảo lãnh người nước ngoài trước đó.

– Thông tin về người lao động nước ngoài: Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số thẻ tạm trú, thời hạn thẻ tạm trú.

– Lý do yêu cầu thu hồi. Ghi rõ lý do bị thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn đề nghị thu hồi phải được ký tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị. 

 Tải mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú tại đây !!!

Trường hợp 2:

- Công ty tôi làm về điện mặt trời có tuyển 01 chuyên gia lao động người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc, nhưng anh ấy đã về nước tại thời điểm chưa dịch hiện đã không còn làm việc tại công ty tôi. Sắp tới anh ấy có ý định vào Việt Nam nhưng làm việc tại một công ty khác, vậy cho tôi hỏi thì anh ấy có sử dụng thẻ tạm trú của công ty tôi bảo lãnh từ trước đó vào Việt Nam được không ? Hay công ty tôi phải làm thủ tục trả thẻ để công ty mới bảo lãnh cho anh ấy nhập cảnh ? Xin cảm ơn !!!

Chuyên viên tư vấn: Với trường hợp của bạn, do công ty bạn đã chấm dứt hợp đồng làm việc với anh Hàn Quốc đó, nên công ty bạn sẽ phải làm thủ tục trả thẻ tạm trú cho người nước ngoài đó tại Việt Nam, sau đó công ty mới sẽ làm thủ tục bảo lãnh nhập cảnh cho anh ấy

Công văn đề nghị thu hồi thẻ tạm trú của các tổ chức, cá nhân bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin về tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh cùng với lý do, mục đích bảo lãnh người nước ngoài trước đó.

– Thông tin về người lao động nước ngoài: Họ và tên, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, số thẻ tạm trú, thời hạn thẻ tạm trú.

– Lý do yêu cầu thu hồi. Ghi rõ lý do tại sao khách cầm thẻ tạm trú về Hàn Quốc… giờ dịch bệnh không sang được nên nghỉ việc

Công văn đề nghị thu hồi phải được ký tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị.

 Tải mẫu công văn thu hồi thẻ tạm trú tại đây !!!

Nơi nộp hồ sơ thu hồi thẻ tạm trú

Nộp hồ sơ thu hồi thẻ tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh TP. Hồ Chí Minh

Lệ phí thu hồi thẻ tạm trú: Không

Mọi thắc mắc về thủ tục thu hồi thẻ tạm trú, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 03.861.89.861 để được tư vấn miễn phí !!!