Những trường hợp người nước ngoài được xem xét cho thường trú

Cập nhật:

Căn cứ luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có Quy định

1. Các trường hợp được xét cho thường trú

- Người nước ngoài có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước.

- Người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam.

- Người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh.

- Người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước.

2. Điều kiện xét cho thường trú

- Người nước ngoài quy định ở trên được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

- Người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị.

- Người nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật này đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 03 năm trở lên.

Tham khảo thêm: 

- Thủ tục xin cấp và làm thẻ thường trú cho người nước ngoài

- Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài