Hướng dẫn thủ tục xin cấp visa Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục bảo lãnh xin visa Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn xuất nhập cảnh và cư trú hợp pháp ở Việt Nam ngoài điều kiện phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn theo quy định thì người nước ngoài phải có visa Việt Nam đúng mục đích nhập cảnh


Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa cho Luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư nước ngoài có chứng nhận hành nghề tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp có thể làm thủ tuc xin visa có kí hiệu LS với thời hạn không quá 05 năm


Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa doanh nghiệp (DN) cho người nước ngoài

Thành phần hồ sơ sau đây áp dụng chung cho các loại visa do doanh nghiệp Việt Nam bảo lãnh visa ký hiệu DN, NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2


Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa thăm thân (TT) cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn thị thực thăm thân (TT) bao gồm:

✅ Hộ chiếu gốc của vợ (chồng) là người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu là 06 tháng.

✅ Tờ khai xin cấp thị thực theo mẫu NA5 

✅ Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng 


Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa đầu tư (ĐT) cho người nước ngoài

 Các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi xin gia hạn thị thực đầu tư cho người nước ngoài:

- Hộ chiếu gốc của nhà đầu tư nước ngoài còn thời hạn theo quy định

- Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (mẫu NA5)