Hướng dẫn thủ tục xin cấp visa Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin cấp visa cho Luật sư người nước ngoài

Luật sư nước ngoài có chứng nhận hành nghề tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp có thể làm thủ tuc xin visa có kí hiệu ĐT với thời hạn tối đa 12 tháng. Khi sắp hết hạn visa, Luật sư nước ngoài có thể làm thủ tục xin gia hạn visa theo quy định


Hướng dẫn thủ tục xin visa LĐ cho người Nhật Bản

Người Nhật Bản đến Việt Nam làm việc cần phải có visa đúng mục đích làm việc do doanh nghiệp nơi người Nhật Bản trực tiếp làm việc tại Việt Nam bảo lãnh. Ngoài ra, người Nhật Bản cần phải có giấy phép lao động/giấy miễn giấy phép lao động để có thể xin visa làm việc dài hạn


Hướng dẫn thủ tục xin visa cho trẻ em có bố/mẹ là người Việt Nam

Công dân Việt Nam có con mang quốc tịch nước ngoài có thể làm thủ tục bảo lãnh cho con của mình xin cấp visa Việt Nam. Trẻ em mang quốc tịch nước ngoài do bố/mẹ là công dân Việt Nam bảo lãnh được cấp visa Việt Nam theo diện thăm thân. Ký hiệu visa là TT có thời hạn tối đa 12 tháng loại một lần, nhiều lần hoặc xin cấp thẻ tạm trú cho bé có bố/me là người Việt Nam với thời hạn tối đa là 03 năm.


Hướng dẫn thủ tục xin visa DL Việt Nam cho người Hàn Quốc

Visa du lịch Việt Nam có kí hiệu DL. Đây là loại visa ngắn hạn loại một lần hoặc nhiều lần, thời hạn visa tối đa là 03 tháng. Khi visa sắp hết hạn, nếu người nước ngoài vẫn muốn ở lại Việt Nam thì có thể làm thủ tục xin gia hạn visa


Hướng dẫn thủ tục xin cấp visa LĐ 01 năm nhiều lần

Để được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp visa LĐ 01 năm nhiều lần, người nước ngoài lao động ở Việt Nam bắt buộc phải có giấy phép lao động hoặc giấy miễn giấy phép lao động và làm việc cho chính doanh nghiệp bảo lãnh cho người nước ngoài


Hướng dẫn thủ tục xin visa làm việc cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích làm việc cho doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ được xem xét cấp visa làm việc kí hiệu LĐ với thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng loại một lần hoặc nhiều lần do doanh nghiệp nơi người nước ngoài làm việc bảo lãnh


Hướng dẫn thủ tục xin visa cho nhà đầu tư nước ngoài

Người nước ngoài đang đầu tư vào các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được xem xét cấp visa theo mục đích đầu tư. Đối với visa mục đích đầu tư người nước ngoài cần phải có chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng minh là thành viên góp vốn hoặc là cổ đông của công ty


Hướng dẫn thủ tục xin visa thăm thân cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam thăm người thân sẽ được cấp visa theo diện thăm thân có kí hiệu TT với thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng. Để xin được visa TT, người nước ngoài cần có giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người bảo lãnh


Hướng dẫn thủ tục xin visa du lịch cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn nhập cảnh Việt Nam để du lịch cần phải có visa theo diện du lịch do cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam cấp. Visa du lịch Việt Nam cấp cho người nước ngoài có kí hiệu DL


Hướng dẫn thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn gia hạn visa phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân đã bảo lãnh xin visa cho người nước ngoài trực tiếp làm thủ tục gia hạn tại Cục quản lý xuất nhập cảnh. Tùy thuộc vào loại visa mà người nước ngoài đang sử dụng mà có thể xin gia hạn thêm từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng