Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

Cập nhật:

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

- Người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định có  được bảo lãnh cho thân nhân của mình xin cấp thẻ tạm trú theo diện thẻ tạm trú thăm thân. Thời gian của thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài có thời hạn không vượt quá thời hạn ghi trên thẻ tạm trú của người bảo lãnh.

1. Những trường hợp  được cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân có thân nhân người nước ngoài bảo lãnh:

- Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú thăm thân là người chưa đủ 18 tuổi có bố hoặc mẹ là người ngoại quốc đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Người ngoại quốc có vợ hoặc chồng là người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú hoặc thuộc diện được cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Nếu người nước ngoài không thuộc 2 trường hợp nói trên thì sẽ không đủ điều kiện để được cấp thẻ tạm trú thăm thân. Thay vào đó, bạn chỉ được cấp visa Việt Nam có thời hạn tối đa 6 tháng 2. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho thân nhân người nước ngoài

2. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho thân nhân người nước ngoài

- Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc

- Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của doanh nghiệp, tổ chức nơi người nước ngoài bảo lãnh cho thân nhân của mình đang làm việc;

- Hộ chiếu và thẻ tạm trú của người bảo lãnh (Trong trường hợp đã được cấp thẻ tạm trú)

- Mẫu NA16, Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan XNC 

- Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

- Hộ chiếu bản gốc của người xin cấp thẻ tạm trú;

- Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

- Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

- Giấy chứng nhận quan hệ gia đình hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em do bố mẹ bảo lãnh)

3. Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

- Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

4. Thời hạn làm thủ tục cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài

- Thời gian theo quy định để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.