Mẫu số 11/PLI - Đề nghị không cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất 2020

Cập nhật:

Mẫu số 11 được sử dụng cho doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp/ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài có xác nhận của đại diện doanh nghiệp.

Chúng tôi hướng dẫn điền thông tin một số mục cần thiết trong mẫu 11 như sau:
(1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....
Mục thông tin về Doanh nghiệp/ Tổ chức cần điền đầy đủ và chính xác thông tin của Doanh nghiệp/ Tổ chức theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh đã được cấp bao gồm các thông tin sau: Tên, loại hình doanh nghiệp, tổng số lao động đang làm việc, số lao động nước ngoài, địa chỉ, điện thoại - email, số và cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, người nộp hồ sơ.

Mục thông tin của người nước ngoài cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin sau: Họ và Tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, hộ chiếu, trình độ chuyên môn, làm việc tại doanh nghiệp là, địa chỉ làm việc, vị trí công việc, chức danh công việc, hình thức làm việc, mức lương, thời hạn làm việc, Nơi đăng ký nhận GPLĐ, lý do đề nghị, quá trình đào tạo, quá trình làm việc.

Đối với trường hợp xin cấp lại thì không cần điền mục quá trình đào tạo và quá trình làm việc.

Tải mẫu số 11 theo Luật lao động mới nhất tại đây: Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.