Hướng dẫn điền mẫu số 09/PLI - Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động mới nhât

Cập nhật:

Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 09 được ban hành kèm theo  Nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020

Tải mẫu 09/PLI tại đây !!!

Mẫu số 09 được sử dụng cho doanh nghiệp làm thủ tục xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động có xác nhận của đại diện doanh nghiệp.

Chúng tôi hướng dẫn điền thông tin một số mục cần thiết trong mẫu 09 như sau:

(1) (2) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....

Mục thông tin về Doanh nghiệp/ Tổ chức cần điền đầy đủ và chính xác thông tin của Doanh nghiệp/ Tổ chức theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh đã được cấp bao gồm các thông tin sau: Tên, loại hình doanh nghiệp, tổng số lao động đang làm việc, số lao động nước ngoài, địa chỉ, điện thoại - email, số và cơ quan cấp giấy phép kinh doanh, người nộp hồ sơ.

Điền chính xác số văn bản về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đã được cấp.

Nêu rõ người nước ngoài thuộc đối tượng nào quy định tại  Nghị định 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Liệt kê các loại giấy tờ kèm theo chứng minh người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục. Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!