Cách điền mẫu số 5 xin xác nhận miễn giấy phép lao động

Cập nhật:

Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH là mẫu văn bản mới nhất không thể thiếu trong hồ sơ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động hay miễn giấy phép lao động. Mẫu văn bản này do Bộ Lao Động Thương binh và xã hội ban hành kèm theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2018. 

Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH được ban hành đã thay thế mẫu số 9 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Để hoàn tất hồ sơ xin giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, bạn cần điền đầy đủ 24 đề mục được nêu rõ trong mẫu văn bản, bao gồm 2 phần:

Phần 1: Các thông tin về doanh nghiệp/tổ chức như: tên doanh nghiệp/tổ chức; loại hình doanh nghiệp/tổ chức; tổng số lao động; địa chỉ; số điện thoại…

Phần 2: Các thông tin về người nước ngoài được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, vị trí công việc, chức danh công việc….

 

Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH là 1 thành phần hồ sơ quan trọng khi thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Mẫu số 5 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH sẽ nộp kèm theo các văn bản, giấy tờ sau:

Mẫu số 1 thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH

– Hộ chiếu sao y bản chính

– Hình 4cm x6cm (nền trắng)

Tùy theo từng trường hợp mà bổ sung thêm các loại giấy tờ như:

+ Giấy chứng nhận đầu tư, giấy xác nhận chuyên gia (kinh nghiệm, thư bổ nhiệm, bằng đại học…)

+ Văn bản chứng minh kinh nghiệm quản lý

+ Thư bổ nhiệm

+ Giấy đăng ký kinh doanh…