Chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Cập nhật:

Chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Dựa theo công văn số 10520/SYT-KHTC của Sở Y tế ban hành ngày 23/10/2020  thông báo chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam

Mức phí cách ly y tế tập trung

Người nhập cảnh vào Việt Nam sẽ chi trả mức phí cách ly y tế như sau:

- Đối với cá nhân thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung thì cá nhân phải tự chi trả các chi phí gồm:

+ Chi phí tiền ăn: 80.000 đồng/ngày;

+ Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế: 40.000 đồng/ngày.

- Đối với cá nhân có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân sẽ tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác tuỳ theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Mức chi phí xét nghiệm, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly

(1) Chi phí xét nghiệm:

- Giá thu: các cơ sở y tế công lập tạm thời áp dụng mức giá thu theo hướng dẫn tại Công văn số 4051/BYT-KHTC ngày 30/07/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid 19 là 734.000đ/1 mẫu nghiệm bằng phương pháp Real-time PRC, 238.000đ/1 mẫu nghiệm đối với trường hợp thực hiện test nhanh. Trường hợp xét nghiệm tại cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện giá thu theo quy định hiện hành (2) Chi phí khám, điều trị bệnh COVID-19:

-  Đối với người Việt Nam: tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

- Đối với người nước ngoài: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 cho phù hợp với tình hình thực tế.

(3) Chi phí khám, điều trị các bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung:

- Đối với người có BHYT, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp BHYT thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng BHYT; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng BHYT (nếu có).

- Trường hợp không có BHYT, cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Lưu ý:

- Tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua BHYT quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam

- Mức phí theo quy định trên áp dụng đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 1/9/2020.

Xem chi tiết Công văn tại đây.