Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

25/11/2021

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

  • Vị trí chức năng

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật

  • Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Sở Lao động Thương binh và xã hội Vĩnh Long giải quyết các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài sau:

+ Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Long

+ Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Long

+ Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Long

+ Thu hồi giấy phép lao động của người nước ngoài tại Vĩnh Long.

+ Giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tại Vĩnh Long.

  • Địa chỉ Sở Lao động Thương binh và Xã Hội tỉnh Vĩnh Long

- Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại : 0270 3823368 - Fax : 0270 3825373 - Email :slaodong@vinhlong.gov.vn

Tin liên quan: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam (chi tiết)

                        Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

                        Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài

 

 

 

 

 

 

Cùng danh mục

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Tây Ninh

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Tây Ninh qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Sơn La

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Sơn La qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Sóc Trăng

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Sóc Trăng qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Trị

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Trị qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Ninh

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Ninh qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861 

Thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Ngãi

Nếu bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục xin visa nhập cảnh online tại Quảng Ngãi qua cổng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ 03.861.89.861

© 2022 Công ty Tư vấn Thị thực Việt Nam - Dịch vụ xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - Hotline: 03.861.89.861