Danh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh từ các tỉnh khác đề nghị cách ly tại Hà Nội

Cập nhật:

Danh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh từ các tỉnh khác đề nghị cách ly tại Hà Nội như sau

  1. Đơn đề nghị cho cách ly tại Hà Nội: cần nêu rõ thời gian dự kiến nhập cảnh, thời gian lưu trú, khách sạn dự kiến cách ly.
  2. Công văn của UBND Tỉnh, Thành phố đồng ý nhập cảnh (kèm theo danh sách chuyên gia)
  3. Xác nhận đặt phòng của khách sạn dự kiến cách ly (các khách sạn đã được phép cách ly theo phê duyệt của UBND Thành phố)
  4. Bảo hiểm Y tế quốc tế hoặc cam kết của công ty về việc chi trả chi phí điều trị Covid.

Tham khảoDanh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Hà Nội

                    Danh sách các khách sạn được phép là cơ sở cách ly tại Hà Nội

                   Đơn đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh và cách ly tại Hà Nội