Danh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh từ các tỉnh khác đề nghị cách ly tại Hà Nội

02/11/2021

Danh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh từ các tỉnh khác đề nghị cách ly tại Hà Nội như sau

  1. Đơn đề nghị cho cách ly tại Hà Nội: cần nêu rõ thời gian dự kiến nhập cảnh, thời gian lưu trú, khách sạn dự kiến cách ly.
  2. Công văn của UBND Tỉnh, Thành phố đồng ý nhập cảnh (kèm theo danh sách chuyên gia)
  3. Xác nhận đặt phòng của khách sạn dự kiến cách ly (các khách sạn đã được phép cách ly theo phê duyệt của UBND Thành phố)
  4. Bảo hiểm Y tế quốc tế hoặc cam kết của công ty về việc chi trả chi phí điều trị Covid.

Tham khảoDanh mục hồ sơ: Đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Hà Nội

                    Danh sách các khách sạn được phép là cơ sở cách ly tại Hà Nội

                   Đơn đề nghị xét duyệt cho các chuyên gia nhập cảnh và cách ly tại Hà Nội

Cùng danh mục

Thủ Tục Xin Visa Nhập Cảnh Cho Giám Đốc Điều Hành

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xin visa nhập cảnh Việt Nam, xin thư mời vào Việt Nam cho Giám đốc điều hành là người nước ngoài.

Trọn gói Dịch vụ Nhập cảnh Việt Nam cho Chuyên gia nước ngoài

Để giúp doanh nghiệp trong nước thuận tiện đón chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để công tác, thăm nhà máy, nhà xưởng, người lao động nước ngoài vào Việt Nam để làm việc.